Ceník (platný od 1. 2. 2022)

posudky k pracovní činnosti - pracovnělékařská péče (vstupní, výstupní, periodické)

500,- Kč

vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel

500,- Kč

vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel po 65. roce

300,- Kč

vyšetření pro účely vydání zbrojního průkazu

500,- Kč

vyšetření pro účely vydání potravinářského průkazu

200,- Kč

vyšetření pro profesní účely

(svářeči, jeřábníci, elektrikáři,...)

500,- Kč

výpis ze zdravotní dokumentace (pro závodního lékaře)

250,- Kč

vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD

200,- Kč

vyjádření k studiu na VŠ, dětské tábory

150,- Kč

vyplnění pojistky (úraz, bolestné) - za každý tiskopis

450,- Kč

podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojišťovny včetně příloh, opisů

450,- Kč